Eminem - Thënie


Mos guxo të më
gjykosh! Ti nuk
di se ç’më
është dashur të
kaloj.

Foto katrore

Format Story