Buda - Thënie


Mos ngul këmbë mbi të
shkuarën, as mos ëndërro
mbi të ardhmen, por
përqendroje mendjen tek e
tashmja.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2021