Louis Armstrong - Thënie


Nëse më bën një
padrejtësi, je ti që
ai që duhet të
turpërohet.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023