Khalil Gibran - Thënie


Pyes trishtimin dhe
zbuloj se nuk e ka
dhuntinë e fjalës, por
po të mundej, jam i
bindur se do të
shqiptonte një fjalë
më të ëmbël se
gëzimi.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2021