Alessandro Manzoni - Thënie


Urdhëron ai që
mundet dhe
bindet ai që
do.

Foto katrore

Format Story