Alessandro Manzoni - Thënie


Urdhëron ai që
mundet dhe
bindet ai që
do.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023