Paul Celan - Thënie


Veç i pakuptueshmi i
kupton të tjerët.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023