Paul Celan - Thënie


Veç i pakuptueshmi i
kupton të tjerët.

Foto katrore

Format Story