Monteskje - Thënie


Njerëzit janë si
bimët, nuk rriten
mirë në qoftë se
nuk tregohet kujdesi
i duhur.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023