Heinrich Heine - Thënie


Njeriu që nuk merret me punë, kurrë
nuk mund të gëzojë lumturi të
plotë, në fytyrën e dembelit
gjithmonë do të gjeni vulën e
pakënaqësisë e të apatisë.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023