Marin - Meek Meek


I make a shoot n'band
Për qato rrini n'hood
Qysh je tu fol për hekra?
Nuk je ti aj që gjun

Foto katrore

Format Story