Charles Baudelaire - Thënie


Të pendohesh thellë do të thotë
të jetosh përsëri.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2022