Madonna - Thënie


Unë jam e
fortë, jam
ambicioze dhe e
di shumë mirë
se çfarë dua.
Nëse kjo nuk
të pëlqen,
atëherë punë
për ty.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023