Makiaveli - Thënie


Urrejtja është
fituar me anë të
veprave të mira aq
shumë sa me anë të
veprave të këqija

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024