Ciceroni - Thënie


Është tipar
dallues i tutkunit,
të shohë të
metat e të
tjerëve, e të
vetat jo.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2022