Leon Tolstoi - Thënie


Ndryshimi mes
njerëzve është
vetëm ndryshim në
dije.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2023