Aleksander Pushkin - Thënie


Të shkosh pas
gjurmëve të
mendimit të një
njeriu të madh –
kjo është shkenca
më e dobishme.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024