François de La Rochefoucauld - Thënie


Vetëm njerëzit
e mëdhenj kanë
të meta të
mëdha.

Foto katrore

Format StoryProverb.PRO v5.0 © 2024